BILLY SLUŽBY

Fiskalizace na klíč. 

SLUŽBY

Přidaná hodnota pro vaši EET pokladnu Billy

PRONÁJEM

Pronájem zahrnuje celkovou nabídku podle systému ´fiskalizace – na klíč´. Skládá se z pokladny, programového balíčku a v případě potřeby z internetového připojení pro mobilní přístroje (Billy Easy, Billy Mobile, Billy The POS).
Kromě toho je k dispozici zákaznická podpora, 14 hodin denně, 7 dní v týdnu, s údržbou pokladny ve vaši lokalitě během 24 hodin, stejně jako servis a náhradní EET pokladna.
Náš zásahový tým pokrývá celé území Chorvatské republiky, včetně ostrovů. Za příplatek také lze dohodnout kratší dobu zásahu.

ÚDRŽBA

Pro zákazníky, kteří se rozhodnou zařízení koupit, nabízíme možnost smluvně dohodnout zvláštní paušální údržbu. Předpokladem je dohodnutí služby od okamžiku nákupu pokladny.
Služba zahrnuje následující:
• Zákaznická podpora (telefon, e-mail …) 14 hodin denně, 7 dní v týdnu
• Odstranění vady EET pokladny v místě zákazníka do 24 hodin
• Náhradní pokladna (v případě, že vady nelze okamžitě odstranit)
• Vrácení opravené pokladny zákazníka po provedeném servisu (pouze u nákupu)

Zákazníci, kteří nemají uzavřenou smlouvu na údržbu, se mohou samozřejmě obrátit na naši servisní službz, který odstraní závady podle aktuálního ceníku a nabídne náhradní daňovou pokladnu za poplatek.

SAMOINSTALACE

Samoinstalační balíček obsahuje vše, co uživatelé potřebují, aby si sami nastavili svou EET pokladnu, se všemi potřebnými údaji a parametry.
Samoinstalační balíček zahrnuje:
• Předinstalaci EET pokladny (program, operační systém, SIM karta atd.)
• Vytvoření klientského profilu v systému Billy a zadání základních informací (obecné informace o firmě, import certifikátů)
• Uživatel nastavuje všechny parametry pro provoz pokladny prostřednictvím písemných a videonávodů, zadává data a ovládá základy používání zařízení, programů a systémů řízení (webového portálu).
• Převzetí EET pokladny a příslušenství v místě prodejních partnerů nebo dodávka prostřednictvím kurýrní služby

INSTALACE V MÍSTĚ UŽIVATELE

Je určena pro všechny uživatele, kteří nechtějí samostatně nastavovat EET pokladnu, ale chtějí kompletní a rychle zavedenou službu na klíč.
Instalační služba zahrnuje:
• Předinstalaci pokladny (program, operační systém, SIM karta atd.)
• Vytvoření klientského profilu v systému Billy a zadávání základních informací (obecné informace o klientovi, import certifikátů)
• Zadání a nastavení dat a parametrů pro provoz (až 20 minut / pokladna)
• Příjezd techniků a dodání EET pokladny na místo zákazníka
• Připojení pokladny k telekomunikační a energetické síti
• Nastavení a testování pokladny Billly a ovládacího systému
• Školení uživatelů a zprovoznění EET pokladny

ŠKOLENÍ

Je-li objednána instalační služba v místě uživatele, není nutné ho objednávat. Je určeno pro uživatele, kteří nemají ve smlouvě instalační službu, a pro ty, kteří potřebují dodatečné školeníí.
Školení zahrnuje:
• Příjezd techniků do místa uživatele
• Školení uživatelů pro nastavení EET pokladny, zadávání dat a parametrů pro provoz, používání pokladnického přístroje, programu a systému řízení (webového portálu)
• Kontrola a testování provozu EET pokladny Billy a systému ovládání

ZADÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Služba prvotního zadání dat a parametrů poskytnutých uživatelem včasným a správným způsobem je zahrnuta v ceně instalace (až 20 minut / pokladna) a není nutné ji objednávat, pokud je instalační služba sjednána ve smlouvě. Všichni uživatelé, kteří nemají ve smlouvě instalaci EET pokladny, a ti, kteří si přejí, abychom pro ně provedli následné zadání nebo změnu dat v systému, mohou tuto službu objednat dodatečně.
Služba zahrnuje:
• Zadání nebo úpravu základních údajů (obecné informace o klientovi, import certifikátů)
• Zadání nebo úpravu údajů o obchodních prostorách, EET pokladnách, provozovatelích
• Zadání nebo úpravu ceníku v systému
• Zadání nebo úpravu provozních údajů: platební prostředky, artikly, druhy artiklů, skupiny artiklů, způsoby odbytu, poznámky, jednotné míry, dočasné položky atd.
Pro uživatele, kteří potřebují zadat více údajů než je uvedeno, se účtují hodiny podle ceníku.

Billy je právě to, co potřebujete?
Výborně, čekáme, že nám zavoláte. Také vám můžeme zavolat, pokud nám sdělite, kdy je to pro vás výhodné.

Potřebujeme jen par drobností, abychom vám mohli zavolat zpět.

Souhlas